Fastighetsservice

Vi har en väl fungerande organisation med motiverade medarbetare som har anpassad utbildning och erfarenhet. Vår maskinpark är väl anpassad till vårt behov och anpassas hela tiden efter de behov som finns. Vår serviceverkstad säkerställer att maskinparken är i ordning och snabbt blir lagad om något hänt.

 

Vi utför:

 

Grönyteskötsel

Skötsel av rabatter och planteringar

Yttre renhållning med möjlighet till maskinsopning

Inre renhållning(städning)

Fönstertvätt

M.m.

Fastighetsjour 24/7

Vi är ett serviceteam med en stor, samlad erfarenhet med möjligheter att lösa det mesta som uppkommer i en fastighet.

Med vår 24-tim jour kan vi alltid stå till tjänst när vi behövs.

 

Vi utför bl.a. tillsyn och skötsel av:

 

Undercentraler

Ventilationsanläggningar

Inne och utebelysning.

Fastigheten såsom tak, hängrännor, vatten och avlopp m.m.

 

Service av:

 

Blandare

Toaletter

Persienner

Lås och dörrstängare

Fönster

M.m

0510-662 11  |  info@lffab.se  |  Besöksadress: Skogvaktarevägen 3, 531 53 LIDKÖPING  |  Postadress: Box 2260, 531 02 LIDKÖPING