Helhetsavtal för Brf & Fastighetsägare

Vi är ett fullserviceföretag för din Fastighet oavsett om du är Bostadsrättsförening eller Hyresvärd av såväl kommersiella som privata lägenheter.

Det innebär att vi löser allt du/ni som fastighetsägare har behov av.

 

Vi har en väl fungerande organisation med motiverade medarbetare som har anpassad utbildning och erfarenhet. Vår maskinpark är väl anpassad till dagens behov och uppdateras hela tiden efter de behov som finns. Vår serviceverkstad säkerställer att maskinparken är i ordning och snabbt blir lagad om något hänt.

 

Teknisk förvaltning / Fastighetsskötsel

 

Teknisk förvaltning är det vardagliga arbete som du som fastighetsägare inte vill behöva tänka på såsom renhållning, byte av lampor m.m.

 

Vi på LFF har sedan tidigare en lång erfarenhet kring arbetet med teknisk förvaltning. Då inte bara kring den sedvanliga fastighetsskötseln utan även det fastigheter idag kräver med underhåll av driften byggnaden

 

Det kan vara svårt att upprätta en specifikation på vad som önskas utföras men maila eller ring oss så är vi behjälpliga med att tolka och utforma Ert behov.

 

Fastighetsservice med 24-tim jour

 

Vi tillhandahåller en bred kompetens inom service där vi i egen regi erbjuder våra kunder fastighetsjour med åtgärd där ni lätt kan få tag på oss oavsett tid på dygnet om något oförutsett skett.

Läs mer

 

 

Tillsyn och skötsel av:

 

Undercentraler, Ventilationsanläggningar (med filterbyten), Larmanläggningar (innehar anläggningsskötarbevis), m.m.

 

Tillsyn av:

 

Tak/Takavvattning, Fönster och dörrar, Lås och låssystem, Fasader, Källare, Dräneringar m.m.

 

24-tim Fastighetsjour

 

Besiktningar

 

Lekplatser, Tak, OVK

 

 

Vicevärd

 

Har ni svårt att hitta lämplig person för detta har vi en driftig och kunnig Vicevärd att hyra. Antingen som ett fast uppdrag eller som avlösning

 

 

Underhållsplaner m.m

 

Vi kan hjälpa till att upprätta och underhålla er underhållsplan. Ta in offerter på arbeten m.m.

 

 

Ekonomisk förvaltning

 

LFF erbjuder en komplett hantering av föreningens ekonomiska redovisning.

0510-662 11  |  info@lffab.se  |  Besöksadress: Skogvaktarevägen 3, 531 53 LIDKÖPING  |  Postadress: Box 2260, 531 02 LIDKÖPING