Snörenhållning & Halkbekämpning

Under vinterhalvåret erbjuder vi snörenhållning och halkbekämpning utifrån en större resurspark (upp till 17 enheter) där vi klarar allt från stora parkeringsplatser till skottning framför entréer.För större fastigheter där snölasterna riskerar att bli större än gränsvärdena erbjuder vi även takskottning (vi innehar fallskyddscertifikat).

 

Vad du som fastighetsägare bör tänka på innan du beställer snörenhållning av mindre trottoarer är hur kommunen gör på din gata. Använder de din trottoar för så kallad "norrlandsplogning", det vill säga att de lägger all snön från vägen på trottoaren, får vi inte på något sätt flytta den.

0510-662 11  |  info@lffab.se  |  Besöksadress: Skogvaktarevägen 3, 531 53 LIDKÖPING  |  Postadress: Box 2260, 531 02 LIDKÖPING